Uroczystość ogłoszenia wyników w konkursie o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016

Uroczystość ogłoszenia wyników w konkursie o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016 odbędzie się w sobotę, 3 grudnia 2016 o godzinie 13.00 w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32.