Archiwum kategorii: Grand Prix 2017

GRAND PRIX 2017

AKTUALNOŚCI

ZWROT OBRAZÓW POKONKURSOWYCH

Szanowni Państwo,

uczestników konkursu zapraszamy do odbioru prac konkursowych.

Odbiór możliwy jest w terminie wcześniejszym niż wskazany w Regulaminie z wyjątkiem Artystów , którzy zostali zaproszeni do prezentacji prac konkursowych w Galerie Katarzyna Napiórkowska- Mont de Arts w Brukseli.

Pozostałe osoby zapraszamy do odbioru prac od dnia 19.12.2017, od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17.00.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu:
„Po zakończeniu prace zostają odebrane przez zgłaszających, autorów lub ich pełnomocników z Biura
Konkursu – Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 32, tel. (22) 652 19 39 , w umówionym indywidualnie między 5 a 28 lutego 2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie prac w czasie transportu. Zgłaszający zabezpieczą opakowanie do odbioru prac. ”

__________________

Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch w roku 2017 otrzymali ex aequo:

Maciej Czyżewski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
oraz

Maria Szachnowska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wyróżnienia Honorowe otrzymali:
Daria Bidzińska z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Marcin Jarych z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Grzegorz Klimek Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza -Gepperta we Wrocławiu
Liwia Litecka z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Aneta Marszałek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Jakub Podlodowski z Akademii Sztuk Pięknych w im. Jana Matejki w Krakowie
Katarzyna Świerzewska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

FINALIŚCI KONKURSU FUNDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH 2017

Prace zakwalifikowane do finału należy dostarczyć w oryginale do dnia 20 listopada 2017 na adres Biura Konkursu:
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
ul. Świętokrzyska 32 , 00 116 Warszawa
(w godzinach 12-17 od poniedziałku do piątku).

Prace powinny w całości nie przekraczać wskazanego formatu (w szczególności nie powinny być
większe niż 180 x 180 cm) oraz powinny być zmontowane i przygotowane do ekspozycji na ścianie lub
na sztalugach (z zamontowanym uchwytem- linką poprzeczną do ekspozycji na hakach).
Jury wybiera siedmiu Twórców nominowanych do Nagrody, a spośród nich Laureata Nagrody Fundacji
im. Franciszki Eibisch.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 1. Daria Bidzińska | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 2. Joanna Cisek | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 3. Maciej Czyżewski | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 4. Katarzyna Dyjewska | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 5. Łukasz Dymiński | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 6. Małgorzata Gorzelewska-Namiota | | Wydział ArtystycznyUMCS w Lublinie
 7. Katarzyna Góralczyk | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 8. Magdalena Górny | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 9. Daria Hanczarova | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 10. Naila Ibupoto | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 11. Julia Idasiak | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 12. Marcin Jarych | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 13. Paweł Franciszek Jaskuła | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 14. Radosław Jastrzębski | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 15. Dagmara Jemioła-Hryniewiecka | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 16. Monika Kaczmarek | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 17. Grzegorz Klimek | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 18. Kornel Kowalski | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 19. Radosław Kozłowski | Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie
 20. Judyta Krawczyk | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 21. Klaudia Lata | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 22. Katarzyna Lembryk | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 23. Liwia Litecka | Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
 24. Aleksandra Łatecka | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 25. Martyna Majchrowicz | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 26. Mateusz Maliborski | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 27. Monika Marchewka | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 28. Aneta Marszałek | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 29. Krzysztof Mętel | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 30. Barbara Olejarczyk | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 31. Jakub Podlodowski | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 32. Matylda Polak | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 33. Sylwia Rams | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 34. Paulina Sanecka | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 35. Sylwia Solak | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 36. Agnieszka Sośnia | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 37. Agata Magdalena Sulikowska | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 38. Maria Szachnowska | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 39. Olga Szczechowska | Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
 40. Katarzyna Świerzewska | Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
 41. Julia Świtaj | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 42. Rafał Urbaniak | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 43. Marta Wawrzynowicz | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 44. Magdalena Wiśniewska | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 45. Joanna Woźny | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 46. Barbara Wójcik | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 47. Sylwia Zdzichowska | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 48. Magdalena Żołdowicz Penke | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

10.11.2017

FINAŁ KONKURSU O GRAND PRIX FUNDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH 2017

Do Finału Konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch  2017 zakwalifikowano następujących artystów:

 • Daria Bidzińska
 • Joanna Cisek
 • Maciej Czyżewski
 • Katarzyna Dyjewska
 • Łukasz Dymiński
 • Małgorzata Gorzelewska-Namiota
 • Katarzyna Góralczyk
 • Magdalena Górny
 • Daria Hanczarova
 • Naila Ibupoto
 • Julia Idasiak
 • Marcin Jarych
 • Paweł Franciszek Jaskuła
 • Radosław Jastrzębski
 • Dagmara Jemioła-Hryniewiecka
 • Monika Kaczmarek
 • Grzegorz Klimek
 • Kornel Kowalski
 • Radosław Kozłowski
 • Judyta Krawczyk
 • Klaudia Lata
 • Katarzyna Lembryk
 • Liwia Litecka
 • Aleksandra Łatecka
 • Martyna Majchrowicz
 • Mateusz Maliborski
 • Monika Marchewka
 • Aneta Marszałek
 • Krzysztof Mętel
 • Barbara Olejarczyk
 • Jakub Podlodowski
 • Matylda Polak
 • Sylwia Rams
 • Paulina Sanecka
 • Sylwia Solak
 • Agnieszka Sośnia
 • Agata Magdalena Sulikowska
 • Maria Szachnowska
 • Olga Szczechowska
 • Katarzyna Świerzewska
 • Julia Świtaj
 • Rafał Urbaniak
 • Marta Wawrzynowicz
 • Magdalena Wiśniewska
 • Joanna Woźny
 • Barbara Wójcik
 • Sylwia Zdzichowska
 • Magdalena Żołdowicz Penke

___________________________________

09.11.2017

Wyniki pierwszego etapu konkursu o Grand Prix 2017 zostaną ogłoszone do końca dnia 10 listopada 2017.

 

 

21.10.2017

Zakończono etap przyjmowania zgłoszeń do konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch.

Nazwiska Artystów zakwalifikowanych do finału konkursu zostaną podane do dnia 10 listopada 2017.

 

GRAND PRIX 2017

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017
Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix:

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Wyróżnienia Honorowe:

Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

Regulamin konkursu do pobrania

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:

Kandydatów do Nagrody zgłaszają :

 • Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa: po trzech kandydatów
  Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców: po trzech kandydatów
 • Kandydaci indywidualni- osobiście

JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ:

Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

ETAPY KONKURSU:

1. Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), weryfikacja dopuszczalności
2. Dostarczenie prac wybranych osób do Biura Konkursu, wybór finalistów
3. Finał Konkursu

WAŻNE DATY:

 • do 21 października 2017 (godz. 24.00): zgłaszanie kandydatów
 • do 10 listopada 2017: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru finalistów
 • do 20 listopada 2017: dostarczenie prac zakwalifikowanych do finału na adres Biura Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

ZGŁOSZENIA:

Przed wysłaniem zgłoszenia, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem konkursu 

Dokumenty do pobrania:

Karta- zgłoszenie instytucjonalne: PDF

Karta- zgłoszenie indywidualne: PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 5-21 października 2017- etap zakończony

Zgłoszenie indywidualne: 5-21 października 2017
Zgłoszenie instytucjonalne: 5-21 października 2017

Uwaga: przy wysłaniu formularza zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, Internet Explorer lub Mozilla oraz włączenie cookies w przeglądarce.