Grand Prix 2017

GRAND PRIX 2017

GRAND PRIX 2017

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017
Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix:

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Wyróżnienia Honorowe:

Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

Regulamin konkursu do pobrania

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:

Kandydatów do Nagrody zgłaszają :

  • Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa: po trzech kandydatów
    Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców: po trzech kandydatów
  • Kandydaci indywidualni- osobiście

JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ:

Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

ETAPY KONKURSU:

1. Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), weryfikacja dopuszczlności
2. Dostarczenie prac wybranych osób do Biura Konkursu, wybór finalistów
3. Finał Konkursu

WAŻNE DATY:

  • do 21 października 2017 (godz. 24.00): zgłaszanie kandydatów
  • do 10 listopada 2017: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru finalistów
  • do 20 listopada 2017: dostarczenie prac zakwalifikowane do finału na adres Biura Konkursu.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

 

PLAKAT DO POBRANIA 

ZGŁOSZENIA: 

Przed wysłaniem zgłoszenia, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem konkursu

Dokumenty do pobrania:

Karta- zgłoszenie instytucjonalne: PDF

Karta- zgłoszenie indywidualne: PDF

Zeskanowane, wypełnione zgłoszenie, zdjęcie zgłaszanej pracy oraz biografię należy przesłać za pośrednictwem odpowiedniego formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(do 21 października 2017 do godz. 24.00):

Zgłoszenie indywidualne : otwórz

Zgłoszenie instytucjonalne: otwórz

 

Uwaga: przy wysłaniu formularza zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, Internet Explorer lub Mozilla oraz włączenie cookies w przeglądarce.