Konkurs o Grand Prix


Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów.

Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix 2017
Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017

Poprzednia edycja
2016