Praca, badania i staże

Fundacja im Franciszki Eibisch zaprasza studentów historii sztuki i innych kierunków do podjęcia badań i stworzenia opracowań dotyczących twórczości profesora Eugeniusza Eibischa.

Istnieje możliwość otrzymania wskazówek do kwerendy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt : fundacja@eibisch.pl

Fundacja im Franciszki Eibisch zaprasza studentów kierunków humanistycznych do odbycia stażu w Fundacji im. Franciszki Eibisch.

Staż obejmuje prace przy opracowaniach dotyczących paryskiej i polskiej działalności Eugeniusza Eibischa oraz oirganizacji konkursu dla młodych malarzy im. Franciszki Eibisch

kontakt : fundacja@eibisch.pl

©