Zgłoszenia

 

Uwaga: w związku z prośbami ze strony Uczestników, termin składania zgłoszeń został przedłużony do 19 listopada 2018 do godziny 24.00

NAGRODA EIBISCHA 2018

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w konkursie o Nagrodę Eibischa 2018. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

KONKURS:

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów malarzy. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

NAGRODY:

Nagroda Eibischa:  10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).
Sześć Wyróżnień Honorowych

UCZESTNICY:

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Zgłoszeń do konkursu dokonują Akademie Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców oraz kandydaci indywidualnie.

W przypadku każdego z kandydatów zgłosić można do 3 prac.

Zgłoszenia przesyłane są w formie elektronicznej przez formularz na stronie www.eibisch.pl.

ZGŁASZANE PRACE

Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia zawierają:

  1. wypełniony formularz
  2. biografię Artysty ( PDF)
  3. podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszeniową ( PDF)
  4. dwa zdjęcia każdej z prac
    * zdjęcie obrazu (wykadrowane): (w rozdzielczości 300 DPI, maksymalna waga, 2 MB, format jpg lub jpeg ** zdjęcie w przestrzeni ( np. w pracowni (maksymalna waga – 2 MB, format jpg lub jpeg)

TERMINY

1 etap:

ZGŁOSZENIA INTERNETOWE: Materiały przesłane są do dnia 15 listopada  2018 do godziny 24.00 / TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 19 listopada 2018 do godziny 24.00. Jury Konkursu powołane przez Organizatora dokona wyboru Finalistów.  Wybór Finalistów: do dnia 19 listopada 2018 / W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ, LISTA FINALISTÓW ZOSTANIE PODANA DO 21 listopada 2018 .

2 etap:

PRACE FINALISTÓW (wskazanych przez Jury do 19 listopada 2018):

Prace zakwalifikowane do finału należy dostarczyć do dnia 26 listopada 2018 / TERMIN PRZEDŁUŻONY DO DNIA 27 listopada 2018  na adres Biura Konkursu.

Prosimy nie dostarczać prac, które nie zostały zakwalifikowane do Finału Konkursu. 

Ogłoszenie wyników : 3 grudnia 2018 w Warszawie.

Zgłoszenia indywidualne 

Zgłoszenia instytucjonalne 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie indywidualne

PDF

DOCS

Zgłoszenie instytucjonalne

PDF

DOCS

Regulamin: PDF