KONKURS FUNDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH

NAGRODA EIBISCHA 2021

ZGŁOSZENIE
Dane zgłaszanego kandydata
* imię:
* nazwisko:
* rok urodzenia:
* uczelnia artystyczna:
* rok studiów lub ukończenia uczelni artystycznej:
* telefon kontaktowy:
* e-mail:
strona www z prezentacją twórczości:
* ulica:
* kod pocztowy:
* poczta:
* biografia artysty:
(maksymalna waga - 2 MB,
format PDF)
x
Dane zgłaszanych prac
W przypadku każdego kandydata można zgłosić do trzech obrazów.
Należy przesłać dwie fotografie każdego z obiektów prezentujące wykadrowany obraz oraz obraz w przestrzeni ( np. w pracowni).
Praca I * tytuł pracy:
* rozmiar:
* technika:
* rok powstania:
* zdjęcie obrazu (wykadrowane):
(w rozdzielczości 300 DPI,
maksymalna waga - 2 MB,
format jpg lub jpeg)
x
* zdjęcie w przestrzeni ( np. w pracowni) :
(maksymalna waga - 2 MB,
format jpg lub jpeg)
x
Praca II tytuł pracy:
rozmiar:
technika:
rok powstania:
zdjęcie obrazu (wykadrowane):
(w rozdzielczości 300 DPI,
maksymalna waga - 2 MB,
format jpg lub jpeg)
x
zdjęcie w przestrzeni ( np. w pracowni) :
(maksymalna waga - 2 MB,
format jpg lub jpeg)
x
Praca III tytuł pracy:
rozmiar:
technika:
rok powstania:
zdjęcie obrazu (wykadrowane):
(w rozdzielczości 300 DPI,
maksymalna waga - 2 MB,
format jpg lub jpeg)
x
zdjęcie w przestrzeni ( np. w pracowni) :
(maksymalna waga - 2 MB,
format jpg lub jpeg)
x
Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu konkursu.