Wszystkie wpisy, których autorem jest Fundacja im. Franciszki Eibisch

GRAND PRIX 2017

AKTUALNOŚCI

ZWROT OBRAZÓW POKONKURSOWYCH

Szanowni Państwo,

uczestników konkursu zapraszamy do odbioru prac konkursowych.

Odbiór możliwy jest w terminie wcześniejszym niż wskazany w Regulaminie z wyjątkiem Artystów , którzy zostali zaproszeni do prezentacji prac konkursowych w Galerie Katarzyna Napiórkowska- Mont de Arts w Brukseli.

Pozostałe osoby zapraszamy do odbioru prac od dnia 19.12.2017, od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17.00.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu:
„Po zakończeniu prace zostają odebrane przez zgłaszających, autorów lub ich pełnomocników z Biura
Konkursu – Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 32, tel. (22) 652 19 39 , w umówionym indywidualnie między 5 a 28 lutego 2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie prac w czasie transportu. Zgłaszający zabezpieczą opakowanie do odbioru prac. ”

__________________

Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch w roku 2017 otrzymali ex aequo:

Maciej Czyżewski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
oraz

Maria Szachnowska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wyróżnienia Honorowe otrzymali:
Daria Bidzińska z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Marcin Jarych z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Grzegorz Klimek Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza -Gepperta we Wrocławiu
Liwia Litecka z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Aneta Marszałek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Jakub Podlodowski z Akademii Sztuk Pięknych w im. Jana Matejki w Krakowie
Katarzyna Świerzewska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

FINALIŚCI KONKURSU FUNDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH 2017

Prace zakwalifikowane do finału należy dostarczyć w oryginale do dnia 20 listopada 2017 na adres Biura Konkursu:
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
ul. Świętokrzyska 32 , 00 116 Warszawa
(w godzinach 12-17 od poniedziałku do piątku).

Prace powinny w całości nie przekraczać wskazanego formatu (w szczególności nie powinny być
większe niż 180 x 180 cm) oraz powinny być zmontowane i przygotowane do ekspozycji na ścianie lub
na sztalugach (z zamontowanym uchwytem- linką poprzeczną do ekspozycji na hakach).
Jury wybiera siedmiu Twórców nominowanych do Nagrody, a spośród nich Laureata Nagrody Fundacji
im. Franciszki Eibisch.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 1. Daria Bidzińska | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 2. Joanna Cisek | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 3. Maciej Czyżewski | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 4. Katarzyna Dyjewska | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 5. Łukasz Dymiński | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 6. Małgorzata Gorzelewska-Namiota | | Wydział ArtystycznyUMCS w Lublinie
 7. Katarzyna Góralczyk | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 8. Magdalena Górny | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 9. Daria Hanczarova | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 10. Naila Ibupoto | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 11. Julia Idasiak | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 12. Marcin Jarych | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 13. Paweł Franciszek Jaskuła | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 14. Radosław Jastrzębski | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 15. Dagmara Jemioła-Hryniewiecka | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 16. Monika Kaczmarek | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 17. Grzegorz Klimek | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 18. Kornel Kowalski | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 19. Radosław Kozłowski | Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie
 20. Judyta Krawczyk | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 21. Klaudia Lata | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 22. Katarzyna Lembryk | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 23. Liwia Litecka | Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
 24. Aleksandra Łatecka | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 25. Martyna Majchrowicz | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 26. Mateusz Maliborski | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 27. Monika Marchewka | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 28. Aneta Marszałek | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 29. Krzysztof Mętel | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 30. Barbara Olejarczyk | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 31. Jakub Podlodowski | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 32. Matylda Polak | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 33. Sylwia Rams | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 34. Paulina Sanecka | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 35. Sylwia Solak | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 36. Agnieszka Sośnia | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 37. Agata Magdalena Sulikowska | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 38. Maria Szachnowska | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 39. Olga Szczechowska | Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
 40. Katarzyna Świerzewska | Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
 41. Julia Świtaj | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 42. Rafał Urbaniak | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 43. Marta Wawrzynowicz | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 44. Magdalena Wiśniewska | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 45. Joanna Woźny | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 46. Barbara Wójcik | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 47. Sylwia Zdzichowska | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 48. Magdalena Żołdowicz Penke | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

10.11.2017

FINAŁ KONKURSU O GRAND PRIX FUNDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH 2017

Do Finału Konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch  2017 zakwalifikowano następujących artystów:

 • Daria Bidzińska
 • Joanna Cisek
 • Maciej Czyżewski
 • Katarzyna Dyjewska
 • Łukasz Dymiński
 • Małgorzata Gorzelewska-Namiota
 • Katarzyna Góralczyk
 • Magdalena Górny
 • Daria Hanczarova
 • Naila Ibupoto
 • Julia Idasiak
 • Marcin Jarych
 • Paweł Franciszek Jaskuła
 • Radosław Jastrzębski
 • Dagmara Jemioła-Hryniewiecka
 • Monika Kaczmarek
 • Grzegorz Klimek
 • Kornel Kowalski
 • Radosław Kozłowski
 • Judyta Krawczyk
 • Klaudia Lata
 • Katarzyna Lembryk
 • Liwia Litecka
 • Aleksandra Łatecka
 • Martyna Majchrowicz
 • Mateusz Maliborski
 • Monika Marchewka
 • Aneta Marszałek
 • Krzysztof Mętel
 • Barbara Olejarczyk
 • Jakub Podlodowski
 • Matylda Polak
 • Sylwia Rams
 • Paulina Sanecka
 • Sylwia Solak
 • Agnieszka Sośnia
 • Agata Magdalena Sulikowska
 • Maria Szachnowska
 • Olga Szczechowska
 • Katarzyna Świerzewska
 • Julia Świtaj
 • Rafał Urbaniak
 • Marta Wawrzynowicz
 • Magdalena Wiśniewska
 • Joanna Woźny
 • Barbara Wójcik
 • Sylwia Zdzichowska
 • Magdalena Żołdowicz Penke

___________________________________

09.11.2017

Wyniki pierwszego etapu konkursu o Grand Prix 2017 zostaną ogłoszone do końca dnia 10 listopada 2017.

 

 

21.10.2017

Zakończono etap przyjmowania zgłoszeń do konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch.

Nazwiska Artystów zakwalifikowanych do finału konkursu zostaną podane do dnia 10 listopada 2017.

 

GRAND PRIX 2017

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017
Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix:

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Wyróżnienia Honorowe:

Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

Regulamin konkursu do pobrania

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:

Kandydatów do Nagrody zgłaszają :

 • Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa: po trzech kandydatów
  Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców: po trzech kandydatów
 • Kandydaci indywidualni- osobiście

JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ:

Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

ETAPY KONKURSU:

1. Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), weryfikacja dopuszczalności
2. Dostarczenie prac wybranych osób do Biura Konkursu, wybór finalistów
3. Finał Konkursu

WAŻNE DATY:

 • do 21 października 2017 (godz. 24.00): zgłaszanie kandydatów
 • do 10 listopada 2017: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru finalistów
 • do 20 listopada 2017: dostarczenie prac zakwalifikowanych do finału na adres Biura Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 w Warszawie.

ZGŁOSZENIA:

Przed wysłaniem zgłoszenia, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem konkursu 

Dokumenty do pobrania:

Karta- zgłoszenie instytucjonalne: PDF

Karta- zgłoszenie indywidualne: PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 5-21 października 2017- etap zakończony

Zgłoszenie indywidualne: 5-21 października 2017
Zgłoszenie instytucjonalne: 5-21 października 2017

Uwaga: przy wysłaniu formularza zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, Internet Explorer lub Mozilla oraz włączenie cookies w przeglądarce.

Grand Prix konkursu Fundacji im. Franciszki Ebisch 2016

Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016
3 grudnia 2016
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
ul. Świętokrzyska 32 w Warszawie.

Grand Prix w konkursie o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch ex aequo:

Lena Achtelik ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Magdalena Dreścik ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Zwycięzcy Grand Prix ex aequo otrzymali nagrodę pieniężną o łącznej wysokości 10000 zł (po 5000 złotych) oraz dyplomy.
Jednocześnie decyzją Jury przyznano 8 wyróżnień honorowych dla artystów:

Emilia Dragosz ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
Marta Duda ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
Iwona Gabryś ( Wydział Artystyczny UMCS )
Katarzyna Karpowicz ( Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie)
Marcin Krawczyk ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
Joanna Nowińska ( Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
Maria Szachnowska ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
Małgorzata Wojciechowska- Stępień ( Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)

 

Lista Finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016

Do konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016 zgłoszono  256 prac.

Decyzją Jury do Finału Konkursu przechodzą prace następujących artystów:

 1. Lena Achtelik ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 2. Maciej Andrzejczak ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 3. Emilia Dragosz ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
 4. Magdalena Dreścik ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 5. Marta Duda ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
 6. Beata Filipowicz ( Akademia Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu)
 7. Iwona Gabryś ( Wydział Artystyczny UMCS )
 8. Marta Gębalska ( Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
 9. Łukasz Gil ( Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 10. Edyta Hul ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 11. Justyna Kabala ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 12. Katarzyna Karpowicz ( Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie)
 13. Joanna Kasperkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 14. Piotr Kolanko ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
 15. Katarzyna Kombor ( Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie)
 16. Krzysztof Korab ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach )
 17. Ewa Kozera ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 18. Radosław Kozłowski ( Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie)
 19. Tomasz Kozłowski ( Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi )
 20. Marcin Krawczyk ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 21. Sebastian Krok ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie )
 22. Julia Królikowska ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 23. Anna Kruszak (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie )
 24. Katarzyna Lamik ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 25. Martyna Merkel ( Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu )
 26. Monika Mysiak ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach )
 27. Joanna Nowińska ( Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 28. Ignacy Oboz ( Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu)
 29. Łukasz Patelczyk ( Akademia sztuk Pięknych w Gdańsku )
 30. Kamila Anna Piątkowska ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 31. Konrad Ponieważ ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 32. Kinga Popiela ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 33. Alicja Pruchniewicz ( Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 34. Natalia Rozmus ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 35. Natalia Rybka ( akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 36. Małgorzata Ryczkowska ( ISP w Kielcach )
 37. Paweł Słota ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
 38. Maria Szachnowska ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
 39. Izabela Tymusz ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 40. Marta Wawrzynowicz ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
 41. Małgorzata Wojciechowska- Stępień ( Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
 42. Sylwia Zdzichowska ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )

Prace zakwalifikowane do finału należy dostarczyć w oryginale do dnia 21 listopada 2016 na adres Biura Konkursu:
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej,
ul. Świętokrzyska 32 , 00-116 Warszawa
www.napiorkowska.pl
(od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17 ).

GRAND PRIX 2016

GRAND PRIX 2016

Grand Prix w konkursie o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch ex aequo:

achtelikl

Lena Achtelik ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

drescikm

Magdalena Dreścik ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Zwycięzcy Grand Prix ex aequo otrzymali nagrodę pieniężną o łącznej wysokości 10000 zł (po 5000 złotych) oraz dyplomy.

Jednocześnie decyzją Jury przyznano 8 wyróżnień honorowych dla artystów:

dragosze

Emilia Dragosz ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

dudam

Marta Duda ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )

gabrysi

Iwona Gabryś ( Wydział Artystyczny UMCS )

karpowiczk

Katarzyna Karpowicz ( Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie)

krawczykm

Marcin Krawczyk ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )

nowinskaj

Joanna Nowińska ( Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

szachnowskam

Maria Szachnowska ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )

wojciechowska-stepienm2

Małgorzata Wojciechowska- Stępień ( Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)

 

Fundacja została powołana z woli prof. Eugeniusza Eibischa (1896-1987), wybitnego malarza kolorysty, wieloletniego profesora Akademii sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie, laureata Nagrody Guggenheima.

Organizowany corocznie konkurs Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016 przeznaczony dla młodych malarzy.

Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.
W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich oraz studenci ostatnich lat polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Kandydaci są zgłaszani przez Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa oraz Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców. Przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne. W konkursie przyznawana jest Grand Prix oraz Wyróżnienia Honorowe.

Uroczyste ogłoszenie wyników następuje każdego roku w dniu 3 grudnia (w dniu imienin Franciszki, dla uczenia Żony prof. Eugeniusza Eibischa).

Wystawa prac konkursowych ma miejsce w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie. Wybrane prace są także prezentowane w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Brukseli.
Eugeniusz Eibisch (1896-1987) – wybitny artysta malarz, współtwórca nurtu koloryzmu w Polsce. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od 1922 roku przebywał w Paryżu, gdzie tworzył w kręgu Ecole de Paris. Przyjaźnił się m.in. z Chaimem Soutinem, noblistą Rogerem Martinem du Gardem, którego zainspirował do stworzenia literackiej postaci Serge`a w powieści „Rodzina Thibault”.
Wystawiał w galeriach prezentujących Amadeo Modiglianiego, współpracował ze słynnym marszandem Zborowskim oraz z Galerią Bernheim. Od 1945 był rektorem ASP w Krakowie. W latach 1949-69 prowadził katedrę malarstwa w ASP w Warszawie. Otrzymał liczne nagrody, m.in. Nagrodę Guggenheima. Jego dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Narodowym w Krakowie.

Fundacja im. Franciszki Eibisch działa na zasadach pro bono.

Eibisch-Picassomin (1)

Fotografia: Eugeniusz Eibisch i Pablo Picasso ( archiwum Fundacji)

KONKURS O GRAND PRIX FUDACJI IM. FRANCISZKI EIBISCH:

Do konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016 zgłoszono  256 prac.

Jury w składzie:
Katarzyna Napiórkowska- Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch, Prof. dr hab. Adam Myjak
Prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Prof. dr hab. Jacek Rykała
Prof. dr hab. Wojciech Zubala

Jury do Finału konkursu zakwalifikowało 42 prace autorstwa następujących artystów:

 1. Lena Achtelik ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 2. Maciej Andrzejczak ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 3. Emilia Dragosz ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
 4. Magdalena Dreścik ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 5. Marta Duda ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
 6. Beata Filipowicz ( Akademia Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu)
 7. Iwona Gabryś ( Wydział Artystyczny UMCS )
 8. Marta Gębalska ( Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
 9. Łukasz Gil ( Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 10. Edyta Hul ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 11. Justyna Kabala ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 12. Katarzyna Karpowicz ( Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie)
 13. Joanna Kasperkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 14. Piotr Kolanko ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
 15. Katarzyna Kombor ( Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie)
 16. Krzysztof Korab ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach )
 17. Ewa Kozera ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 18. Radosław Kozłowski ( Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie)
 19. Tomasz Kozłowski ( Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi )
 20. Marcin Krawczyk ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 21. Sebastian Krok ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie )
 22. Julia Królikowska ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 23. Anna Kruszak (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie )
 24. Katarzyna Lamik ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 25. Martyna Merkel ( Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu )
 26. Monika Mysiak ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach )
 27. Joanna Nowińska ( Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 28. Ignacy Oboz ( Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu)
 29. Łukasz Patelczyk ( Akademia sztuk Pięknych w Gdańsku )
 30. Kamila Anna Piątkowska ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 31. Konrad Ponieważ ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 32. Kinga Popiela ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 33. Alicja Pruchniewicz ( Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 34. Natalia Rozmus ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 35. Natalia Rybka ( akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 36. Małgorzata Ryczkowska ( ISP w Kielcach )
 37. Paweł Słota ( Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
 38. Maria Szachnowska ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
 39. Izabela Tymusz ( Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
 40. Marta Wawrzynowicz ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )
 41. Małgorzata Wojciechowska- Stępień ( Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
 42. Sylwia Zdzichowska ( Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku )

O KONKURSIE

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 3 grudnia 2016 w Warszawie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:

Kandydatów do Nagrody zgłaszają :

 • Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa: po trzech kandydatów
  Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców: po trzech kandydatów
 • Kandydaci indywidualni- osobiście

JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ:

Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

ETAPY KONKURSU:

1. Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), weryfikacja dopuszczalności
2. Dostarczenie prac wybranych osób do Biura Konkursu, wybór finalistów
3. Finał Konkursu

WAŻNE DATY

 • do 21 października 2016 (godz. 17.00): zgłaszanie kandydatów

UWAGA: na prośby uczestników termin zgłaszania kandydatów został przedłużony do dnia 24 października 2016 do godz. 24.00

 • do 6 listopada 2016: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru finalistów
 • do 21 listopada 2016: dostarczenie prac zakwalifikowane do finału na adres Biura Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2016 w Warszawie.

ZGŁOSZENIA:

Przed wysłaniem zgłoszenia, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

Regulamin

Dokumenty do pobrania:

Karta- zgłoszenie instytucjonalne:

ZGŁOSZENIE INSTYTUCJONALNE (PDF) 

ZGŁOSZENIE INSTYTUCJONALNE (DOCX)

Karta- zgłoszenie indywidualne:

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE (PDF)

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE (DOCX)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ( zostanie uruchomiony w dniu 21 września 2016). 

Zgłoszenie indywidualne

Zgłoszenie instytucjonalne

Uwaga: przy wysłaniu formularza zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, Internet Explorer lub Mozilla oraz włączenie cookies w przeglądarce.

GRAND PRIX 2015

Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015

Grand Prix Ex-Aequo:

Grand Prix 2015Basnik

Paweł Baśnik

Grand Prix 2015Prusinowska

Aleksandra Prusinowska

Wyróżnienia Honorowe:

Paweł Jaskuła
Justyna Jędrzejowska
Juliusz Kosin
Marta Kunikowska-Mikulska
Klaudia Lata
Justyna Strąk
Marek Wrzesiński

Wystawa konkursowa trwa do 12 grudnia 2015 w Galerii Sztuki Katarzyny Napiorkowskiejw Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32.

POPRZEDNIA WERSJA STRONY: kliknuj
ARCHIWUM KONKURSU: kliknij

Finaliści Konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch:

Paweł Baśnik – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Agnieszka Brzozowska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Katarzyna Celek – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Marcin Dybowski – AFiBV, Europejski Wydział Sztuk

Justyna Dziabaszewska – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Krzysztof Grzybacz – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Paweł Jaskuła – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Justyna Jędrzejowska – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Juliusz Kosin – Akademia Sztuk Pięknych im.Jana Matejki w Krakowie

Marcin Krawczyk – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Marta Kunikowska-Mikulska – Akademia Sztuk Pięknych im.Wł.Strzemińskiego w Łodzi

Klaudia Lata – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Michał Linow – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Mateusz Maliborski – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Michał Mroczka – Wydział Artystyczny- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Krzysztof Nowicki – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Karol Palczak – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Elżbieta Pamuła – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Małgorzata Pawlak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Magdalena Pela – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Jakub Podlodowski – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Anna Poduszyńska – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Sztuki UP w Krakowie

Jena Polak – Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie

Aleksandra Prusinowska – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Katarzyna Rutkowska – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Natalia Rybka – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Agnieszka Rzońca – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Justyna Strąk – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Iwona Teodorczuk-Możdżyńska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Baśka Wesołowska – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Magdalena Włodarczyk- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Marek Wrzesiński – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Do Finału zostało zakwalifikowanych 32 artystów. Finalistom gratulujemy, natomiast wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy!

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zgłoszenia do konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch.

Do konkursu zgłoszono 211 artystów.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, nazwiska finalistów konkursu o Grand Prix zostaną ogłoszone w dniu 17 listopada 2015 do godziny 24.00.

Wyniki konkursu zostana ogłoszone podczas uroczystości w dniu 3 grudnia 2015

A-O

Justyna

Adamczyk

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Katarzyna

Adamek-Chase

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Adrian

Alinowski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Arkadiusz

Andrejkow

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Paweł

Baśnik

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Svitlana

Bezkorovaina

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Martyna

Borowiecka

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Betina

Bożek

Akademia Sztuka Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki

Krzysztof

Bryła

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Agnieszka

Brzozowska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Mirela

Bukała

Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Przemysław

Bukowski

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Katarzyna

Celek

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Karolina

Chorązka-Paluch

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Maciej

Cieśla

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Michał

Cygan

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Barbara

Cyran

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Marta

Czarnecka

AKademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Monika

Czekańska

Wydział Artystyczny,Istytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski

Agata

Czeremuszkin-Chrut

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Rafał

Czępiński

Instytut Sztuk Pięknych UMCS Lublin

Martyna

Czop

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Szymon

Ćwikliński

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Katarzyna

Dobrogowska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Mateusz

Dolatowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WPA Kalisz

Joanna (Blanka)

Dudek

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Edyta

Duduś

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Anna

Dybowska

AFiBV, Europejski Wydział Sztuk

Marcina

Dybowski

AFiBV, Europejski Wydział Sztuk

Justyna

Dziabaszewska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Irena

Emilewicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Katarzyna

Feiglewicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Agata

Filip

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Beata

Filipowicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Magdalena

Florczyk

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuk Piknych

Karolina

Futyma

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Katarzyna

Gauer

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Emilia

Gąsienica-Setlak

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Katarzyna

Gerlaczyńska

Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Łukasz

Gierlak

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Agnieszka

Głębicka

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Michał

Głowacki

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Magdalena

Godawa-Jabłko

Uniwersytet Zielonogórski, wydział Artystyczny, kierunek malarstwo

Jakub

Godziszewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Kamila

Gruszecka

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Krzysztof

Grzybacz

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Magdalena

Hoffa

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Hanna

Ilczyszyn

Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu

Joanna

Jamro

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Justyna

Janikowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zuzanna

Jankowska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Natalia

Jarnuszkiewicz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sławomir

Jasieniecki

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Paweł Franciszek

Jaskuła

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Paulina

Jawień

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowe

Justyna

Jędrzejowska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Monika

Kalista

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Karina

Kałuża

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Paula

Kaniewska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Edyta

Kasperkiewicz

UMK Toruń Wydział Sztuk Pięknych

Karolina

Kasprzak

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adrian

Kempa

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM w Poznaniu

Magdalena

Kirklewska (Stępnicka)

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Alicja

Klimek

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Piotr

Kobrzyński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki.

Agnieszka

Kobyłecka

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Piotr

Kolanko

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Adrian

Kolerski

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Katarzyna

Kombor

Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie

Juliusz

Kosin

Akademia Sztuk Pięknych im.Jana Matejki w Krakowie

Edyta

Kowalewska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Katarzyna

Kowalska

UMCS Wydział Artystyczny w Lublinie

Mikołaj

Kowalski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Karolina Magdalena

Kozieł

Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Radosław

Kozłowski

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny

Marcin

Krawczyk

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Judyta

Krawczyk

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Robert

Krężlak

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Joanna

Krywult

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Klaudia

Krzysztonek

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Alicja

Kubicka

Akademia Sztuk Pięknych w Gdański

Katarzyna

Kukuła

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Roksana

Kularska Król

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Urszula

Kulczyk

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Małgorzata

Kulik

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Marta

Kunikowska-Mikulska

Akademia Sztuk Pięknych im.Wł.Strzemińskiego w Łodzi

Maciej

Kusy

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny

Kaatarzyna

Lamik

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicech

Magdalena

Lara

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Klaudia

Lata

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Katarzyna

Lembryk

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Magdalena

Leśniak

Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi

Adrian

Lewandowski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wydział malarstwa

Anna

Libera

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Małgorzata

Limon

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Michał

Linow

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Maciej

Łuczak

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Karol

Łukasiewicz

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Agnieszka

Majewska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Mateusz

Maliborski

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Krzysztof

Marchlak

ASP w Krakowie, Środowiskowe Studia Doktoranckie

Anna

Marczak

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Joanna

Maślejak

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Valeryia

Matselskaya

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie

Michał

Mąka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna

Michalik

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Michał

Mieszkowicz

Uniwersytet Rzeszowski/Wydział Sztuki

Angelika

Milaniuk-Mitruk

Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie

Piotr Tadeusz

Mosur

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Michał

Mroczka

Wydział Artystyczny UMCS

Monika

Mysiak

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Marta

Nadolle

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie/ Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Urszula

Niemirska

Akademia Sztuk Pięknych w warszawie

Krzysztof

Nowicki

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ignacy

Oboz

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Iwona

Ogrodzka

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Katarzyna

Orońska-Janicka

Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiegio (Cieszyn)

Janusz

Orzechowski

Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie

Anita

Owsianna

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

P-Z

Karol

Palczak

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Elżbieta

Pamuła

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Monika

Panek

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Magdalena

Parfieniuk

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Łukasz

Patelczyk

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Małgorzata

Pawlak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Magdalena

Pela

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Daria

Pietryka

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Ewa

Pietrzak

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Miłosz

Pilszek

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

Edyta

Piłat

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Weronika

Piorek

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Kacper

Piskorowski

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Natalia

Pławecka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki

Jakub

Podlodowski

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Anna

Poduszyńska

ASP Kraków (dyplom z wyróżnieniem 2005), aktualnie studia doktoranckie na Wydziale Sztuki UP w Krakowie

Jena

Polak

Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie

Monika

Polak

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Daria

Praczkowska

Akademia Sztuki w Szczecinie

Aleksandra

Prusinowska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Agata

Przyżycka

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Marek

Rachwalik

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Marzena

Rakoniewska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Natalia

Rozmus

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Hanna

Rozpara

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dariusz Franciszek

Różyc

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wojciech Mikołaj

Rukujżo

Europejska Akademia Sztuk

Agnieszka

Rutka Napiwodzka

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Katarzyna

Rutkowska

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Natalia

Rybka

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Tomasz

Ryndak

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Sandra

Rzeszutek

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Agnieszka

Rzońca

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Michał

Sarnowski

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zbigniew

Sikora

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Adam

Sikorski

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Karolina

Siwiak

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Izabela

Skierska

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Paweł

Słota

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Marta

Sobierajska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Monika

Sojka

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Sylwia

Solak

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Magdalena

Solich

Wydział Sztuk Pięknych – UMK w Toruniu

Magdalena

Starzyńska

Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie

Sławomir Piotr

Stolarski

Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików

Justyna

Strąk

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Jolanta

Strzelczyk

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Kamila

Strzeszewska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Małgorzata

Suchecka

Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Jakub Łukasz

Syrkowski

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – Malarstwo

Magdalena

Szadkowska

Uniwersytet Śląski

Sara

Szczotka

Uniwersytet Sląski Wydział Artystyczny w Cieszynie

Karol

Szczur

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Joanna

Szostak

UMCS w Lublinie kierunek Malarstwo

Marta

Szykut

Akademia Sztuk Pieknych w Gdańsku

Agata

Szymanek

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Sandra

Szyra

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Martyna

Ścibior

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Klaudia

Świątczak-Pjanka

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Nadia

Świerczyna

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Anna

Świtalska-Jończyk

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Paulina

Taranek

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Iwona

Teodorczuk-Możdżyńska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna

Terefenko

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Wydział Sztuki w Krakowie

Grzegorz

Tomasiak

Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki

Katarzyna

Tomaszewska

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Michalina

Trefon

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Piotr

Trusik

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sabina

Twardowska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Izabela

Tymusz

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Paulina

Wanowska-Dudka

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, University of The Arts London

Grzegorz

Wawrzyńczak

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Marzena

Wąchała

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Baśka

Wesołowska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Mariola

Węgieł-Kaczmarczyk

UP Kraków Wydział Sztuki

Alicja

Wieczorek

Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artur

Wiernicki

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Magdalena

Wilk

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Ewa Alicja

Witkowska

Europejska Akademia Sztuk

Magdalena

Włodarczyk

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Magdalena

Włuczkowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Martyna

Wolna

Akademia Sztuk Piéknych w Łodzi

Agata

Wolniewicz

Akademia Sztuki w Szczecinie

Izabela

Wolska

Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej

Hanna

Woźniak

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Małgorzata

Wróbel-Kruczenkow

ASP we Wrocławiu, wydział Malarstwa i Rzeźby, kierunek: malarstwo

Marek

Wrzesiński

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Erwin

Wyjadłowski

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Klaudia

Zawada

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Olga

Ząbroń

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Sylwia

Zdzichowska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Magdalena

Żołdowicz-Penke

Uniwersytet Artystyczny w Poznaiu

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015
Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix:

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Wyróżnienia Honorowe:

Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2015 w Warszawie.

GRAND PRIX 2014

GRAND PRIX EX-AEQUO 2014

Anna Róża Kołacka
obraz pt.: 7 lat nieszczęścia oczekującego, 2014
Uniwersytet Artysyczny w Poznaniu

Joanna Woyda
obraz pt.: Plaża. Rozmowa, 2014
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

WYRÓŻNIENIA HONOROWE

Cyryl Polaczek, obraz pt.: Owady, 2014, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Sebastian Krok, obraz pt.: CV, 2012, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Katarzyna Makieła-Organisty, obraz pt.: Hommage a Massacio, 2014, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Juliusz Kosin, obraz pt.: Bez tytułu, 2014 r., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Tomasz Ryndak, obraz pt.: Mesmerize, 2014 r., Akademia Sztuk Pięknych w Wrocław
Klaudia Świątczak-Pjanka, obraz pt.: Na krawędzi, 2014 r., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

ARCHIWUM STRONY: kliknij

GRAND PRIX 2013

Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2013

ex aequo Bartosz Czarnecki oraz Marta Kawiorska

Bartosz Czarnecki

„Możliwości struktury tłumu” 150 x 150 cm, olej na płótnie, 2013
Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Zgłoszenie: Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Gp2013CzarneckiBartosz_1

Marta Kawiorska

„Bez tytułu”, 100 x 120 cm, olej na płótnie, 2012
Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Kandydatka indywidualna

GP2013KawiorskaMarta

Wyróżnienia Honorowe:

Martyna Borowiecka

Katarzyna Frankowska
Marta Kunikowska Mikulska
Joanna Mularska

Krzysztof Nowicki
Dawid Polony
Anna Świtalska Jończyk

Obrazy finalistów:

Martyna Borowiecka
„Szkło”, 115 x 115 cm, olej na płótnie, 2013
Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Kandydatka Indywidualna

WH2013BorowieckaMartyna

Katarzyna Frankowska
„36,6”, 120 x 160 cm, akryl na płótnie, 2013
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Zgłoszenie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

wh2013FrankowskaKatarzyna

Marta Kunikowska Mikulska
„Chimera”, 100 x150 cm, olej na płótnie, 2013
Akademia Sztuk Pięknych im. W . Strzemińskiego w Łodzi
Kandydatka indywidualna

wh2013Kunikowska_Mikulska_Marta

Joanna Mularska
„Brama”, z cyklu 14 obrazów, olej na płótnie, 180 x 120 cm, 2013
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zgłoszenie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

wh2013mularskaJoanna

Krzysztof Nowicki
„Prometeusz”, akryl na płótnie, 150 x 100 cm, 2013
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zgłoszenie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

wh2013NowickiKrzysztof

Dawid Polony
„Autoportret: Jeden wieczór z życia mężczyzny”, papier, płótno, olej, 2013
Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Kandydat Indywidualny

WH2013PolonyDawid

Anna Świtalska Jończyk
„Chwila”, 80 x 80 cm, olej na płótnie, 2011
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Kandydatka Indywidualna

wh2013switalskajonczykanna

STRONA ARCHIWALNA : kliknij

ARCHIWUM:
Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się weryfikacja zgłoszeń.

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do konkursu.

Następnie na podstawie prac Jury wyłonieni zostaną artyści zakwalifikowani do następnego etapu konkursu.

Lista Artystów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona w poniedziałek 18 listopada.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z sekcją pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy także do odwiedzania strony na Facebooku!

Uczestnikom życzymy powodzenia!

Do konkursu przyjętych zostało 175 zgłoszonych.

Katarzyna Adamiak-Jaśnikowska
Arkadiusz Andrejkow
Radosław Bakanow
Agnieszka Bartak-Lisikiewicz
Magda Bażela
Anna Maria Biadun
Marzena Bis
Ewa Boguszewska
Martyna Borowiecka
Karolina Bracławiec
Hubert Bujak
Katarzyna Celek
Martyna Chomacka
Tomasz Cichowski
Katarzyna Ciurkot
Marta Czarnecka
Bartosz Czarnecki
Rafał Czępiński
Mateusz Dolatowski
Zuzanna Dolega
Ewa Doroszenko
Blanka Dudek
Gabriela Federowicz
Ziemowit Fincek
Miłosz Flis
Katarzyna Frankowska
Teresa Frąckowiak
Aleksandra Fronc
Emilia Gąsienica- Setlak
Łukasz Gierlak
Jakub Godziszewski
Emila Gołębiowska
Małgorzata Gorzelewska-Namiota
Filip Górnicki
Aneta Gruszczyk
Kamila Gruszecka
Dariusz Guńka
Mateusz Hajdo
Edyta Hul
Karolina Jabłońska
Jakub Jakubowski
Zuzanna Jankowska
Krystyna Jatkiewicz
Justyna Jędrzejowska
Agata Józefowicz
Joanna Kaczmarczyk
Bartosz Kaproń
Marta Kawiorska
Natalia Kebalo
Dawid Kędzierski
Maja Kobylińska
Agnieszka Kobyłecka
Kamil Kocurek
Luiza Kolasa
Adrian Kolerski
Rafał Koliński
Piotr Kołakowski
Juliusz Kosin
Nadia Kotkowska
Katarzyna Kowalska
Wojciech Kozłowski
Tomasz Kręcicki
Iwa Kruczkowska
Jarosław Krukowski
Maja Krysiak-Podsiadlik
Dagna Krzystanek
Aleksandra Kuk
Urszula Kulczyk
Karolina-Kułakowska
Marta Kunikowska
Agata Kuś
Izabela Kwit
Wiktoria Lamers
Magdalena Laskowska
Łukasz Lepiorz
Agata Leszczyńska
Patrycja Lipińska
Patrycja Longawa
Karol Łukasiewicz
Maria Maciejewska-Szostak
Katarzyna Marcinkowska
Lech Margasiński
Joanna Maślejak
Marlena Mazur
Michał Mieszkowicz
Piotr Migza
Dariusz Milczarek
Katarzyna Miller
Joanna Mlącka
Janusz Mogilany
Kalina Mucha
Joanna Mularska
Krzysztof Musiał
Małgorzata Myślińska
Anna Nowakowska
Krzysztof Nowicki
Julianna Nyzio
Jagoda Olszewska
Katarzyna Orońska
Monika Panek
Piotr Pasiewicz
Monika Pawlus
Miguel Pawłowski
Magdalena Pela
Daniel Perełkiewicz
Anna Pichura
Daria Pietryka
Aga Pietrzykowska
Katarzyna Piotrowicz
Agnieszka Piotrowska
Kacper Piskorowski
Dawid Polony
Maciej Poniedziałek
Anna Puszczewicz
Marek Rachwalik
Justyna Respondek
Paweł Rogalski
Martyna Rupa
Tomasz Ryndak
Katarzyna Rzepka
Sandra Rzeszutek
Patrycja Sap
Izabela Siemiątkowska
Paweł Siodłok
Hanna Sitarz
Paweł Słota
Piotr Słowik
Justyna Sołowiej
Natalia Sroka
Justyna Strąk
Katarzyna Stryszowska
Magdalena Strzyżyńska
Joanna Styrylska
Małgorzata Suchecka
Miłosz Szatkowski
Ewa Szczekan
Piotr Szczur
Magdalena Szilke
Bianka Szlachta
Joanna Szostak
Agata Szymanek
Sandra Szyra
Klaudia Świątczak-Pjanka
Anna Świtalska-Jończyk
Paulina Taranek
Igor Tarasiewicz
Grzegorz Tomasiak
Marta Tomczak
Sebastian Trzoska
Krzysztof Turlewicz
Joanna Tyc
Jacek Tyszczak
Agata Urbańska-Krasowska
Dominika Wajberg
Dominika Walczak
Justyna Warwas
Laura Wasilewska
Piotr Wawer
Barbara Wesołowska
Mariola Węgieł Kaczmarczyk
Joanna Wiater
Katarzyna Wiśniewska
Magdalena Włodarczyk
Edyta Wojaczek
Paweł Wojtak
Tomek Wojtysek
Martyna Wolna
Żaneta Zarębska
Mateusz Ząbek
Olga Ząbroń
Łukasz Zbroja
Beata Zuba
Agnieszka Żak-Bielowa
Michał Żesławski
Magdalena Żołdowicz

GRAND PRIX 2012

GRAND PRIX 2012

ex aequo:

Ewa Prończuk-Kuziak
Dariusz Milczarek

WYRÓŻNIENIA HONOROWE:

Karolina Bracławiec
Hubert Bujak
Katarzyna Celek
Mariusz Dobrogojski
Katarzyna Karpowicz
Edyta Jaworska – Kowalska
Franciszek Ledóchowski
Aleksandra Prusinowska
Martyna Wolna
Sylwia Woźniczka

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch – 2012 – informacje o konkursie

Fundacja im. Franciszki Eibisch jest organizatorem konkursu malarskiego.
Celem konkursu malarskiego Fundacji im. Franciszki Eibisch zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznychi aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Do Konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch zgłoszono 170 prac. Do II Etapu zostało zakwalifikowanych 158 Artystów. Do Finału Konkursu przeszlo 39 Artystów.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastapiło 3 grudnia 2012.

NAGRODY:
GRAND PRIX
Laureat Konkursu otrzymał nagrodę pieniężną wysokości
10.000 złotych ( słownie dziesięć tysięcy złotych).
WYRÓŻNIENIA HONOROWE
Dodatkowo przyznano sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

FINALIŚCI KONKURSU

Martyna Borowiecka
Karolina Bracławiec
Hubert Bujak
Natalia Buza
Katarzyna Celek
Bartosz Czarnecki
Mariusz Dobrogojski
Marta Garbaczewska
Agata Głogowska
Viola Głowacka
Małgorzata Gorzelewska
Patryk Hadas
Edyta Kowalska – Jaworska
Katarzyna Karpowicz
Katarzyna Kowalska
Tomasz Kozłowski
Dagna Krzystanek
Małgorzata Kulik Rzytka
Marta Kunikowska – Mikulska
Franciszek Ledóchowski
Mariusz Milczarek
Stanisław Młyniec
Kamila Model
Marcin Płoszaj
Ewa Prończuk – Kuziak
Aleksandra Prusinowska
Paulina Sadowska
Justyna Smoleń
Mariusz Sobociński
Kamil Stańczak
Bartosz Świątecki
Michalina Trefon
Krzysztof Turlewicz
Martyna Wolna
Joanna Woyda
Sylwia Woźniczka
Ludmiła Woźniczko
Anna Wypych
Ewa Żochowska
Prace Finalistów Konkursu
10.-Viola-Głowacka
9.-Agata-Glogowska
8.-Marta-Garbaczewska
7.-Mariusz-Dobrogojski
6.-Bartosz-Czarnecki
5.-Natalia-Celek
1.-Martyna-Borowiecka
4.-Natalia-Buza
21.-Dariusz-Milczarek
11.-Małgorzata-Gorzelewska
2.-Karolina-Bracławiec
3.-Hubert-Bujak
31.-Bartosz-Świętecki
32.-Michalina-Trefon
33.-KrzysztofTurlewicz
34.-Martyna-Wolna
35.-Joanna-Woyda
36.-Ludmiła-Woźniczko
37.-Sylwia-Woźniczka
38.-Anna-Wypych
39.-Ewa-Żochowska
18.-Małgorzata-Kulik-Rzytka
19.-Marta-Kunikowska–Mikul
20.-Franciszek-Ledóchowski
22.-Stanisław-Młyniec
23.-Kamila-Model
24.-Marcin-Płoszaj
25.-Ewa-Pronczuk-Kuziak
26.-Aleksandra-Prusinowska
27.-Paulina-Sadowska
28.-Justyna-Smoleń
29.-Mariusz-Sobociński
30.-Kamil-Stańczak
17.-Dagna-Krzystanek
16.-Tomasz-Kozlowski
15.-Katarzyna-Kowalska
14.-Katarzyna-Karpowicz
12.-Patryk-Hadas
13 Edyta Kowalska Jaworska
ARTYŚCI ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU KONKURSU
Arkadiusz Andrejkow
Aleksandra Anzel
Natasza Bakovich
Przemysław Baranowski
Manfred Bator
Andrzej Bembenek
Weronika Bet
Izabela Biela
Marcin Bildziuk
Monika Błachuta
Martyna Borowiecka
Karolina Bracławiec
Ewa Agnieszka Braun
Krzysztof Bryła
Hubert Bujak
Paulina Burzycka
Natalia Buza
Katarzyna Celek
Katarzyna Cerazy
Stanisław Cholewa
Bogusław Czaj
Alicja Czarna
Bartosz Czarnecki
Rafał Czępiński
Mariusz Dobrogojski
Małgorzata Dobrucka
Iza Fatalska
Maksym Fedirczuk
Miłosz Flis
Marta Garbaczewska
Emilia Gąsienica-Setlak
Ewa Gierasimiuk
Łukasz Gierlak
Agata Głogowska
Viola Głowacka
Małgorzata Gorzelewska – Namiota
Jarosław Goś
Filip Górnicki
Iwona Górska
Małgorzata Grzybowska
Dariusz Guńka
Patryk Hadas
Edyta Hul
Aleksandra Ignasiak
Hanna Ilczyszyn
Monika Iwanowska
Karolina Jaklewicz
Jakub Jakubowski
Seweryn Jański
Bartosz Jaskóła
Paula Jaszczyk
Katarzyna Jaśnikowska
Edyta Jaworska – Kowalska
Karolina Jezierska
Mariola Kaczmarczyk
Tomasz Kalitko
Katarzyna Kania
Katarzyna Karpowicz
Marta Kawiorska
Piotr Kmita
Michał Kochański
Piotr Kolanko
Lech Kolasiński
Adrian Kolerski
Anna Kosarevska
Zuzanna Kosińska
Katarzyna Kowalska
Tomasz Kozłowski
Dagna Krzystanek
Klaudia Kudelska
Kamil Kukla
Roksana Kularska – Król
Małgorzata Kulik Rzytka
Karolina Kułakowska
Marta Kunikowska – Mikulska
Jakub Kusa
Kamil Kuzko
Franciszek Ledóchowski
Justyna Marciniak
Joanna Maślejak
Edyta Mąsior
Marcin Michalski
Jakub Migza
Anita Mikas
Mariusz Milczarek
Stanisław Młyniec
Kamila Model
Klaudia Mostowik
Ewa Mrowiec – Łysy
Joanna Mularska
Ianina Myronowa
Monika Mysiak
Katarzyna Nawracaj
Krzysztof Nowicki
Aneta Nowik
Julianna Nyzio
Rafał Osoch
Marcin Painta
Monika Panek
Marta Papierowska
Łukasz Patelczyk
Tomasz Pieszko
Piotr Pietrzak
Katarzyna Piotrowicz
Agnieszka Piotrowska
Katarzyna Plewa
Marcin Płoszaj
Jena Polak
Sergiusz Powałka
Ewa Prończuk – Kuziak
Aleksandra Prusinowska
Piotr Przybyła
Ryszard Rabsztyn
Marek Rachwalik
Marzena Rakoniewska
Łukasz Ratajczyk
Tomasz Rolniak
Martyna Rupa
Sandra Rzeszutek
Paulina Sadowska
Hanna Sitarz – Pietrzak
Dagmara Skiba Maria
Ewa Skwarzyńska
Agata Słomianowska
Iga Słupska
Justyna Smoleń
Agata Smólska
Mariusz Sobociński
Paweł Stankowski
Kamil Stańczak
Justyna Strąk
Barbara Szal-Porczyńska
Daria Szczypiorowska
Katarzyna Szurkowska
Jagoda Szymańska
Justyna Śmidowicz
Bartosz Świątecki
Anna Świtalska
Anna Taut
Urszula Teperek
Grzegorz Stanisław Tomasiak
Michalina Trefon
Krzysztof Turlewicz
Paulina Walczak
Barbara Wesołowska
Martyna Wolna
Joanna Woyda
Barbara Woźniak Maria
Sylwia Woźniczka
Wojciech Woźniak
Sylwia Woźniczka
Ludmiła Woźniczko
Anna Wrona
Anna Wypych
Mateusz Ząbek
Nina Krudysz Zielińska
Michał Żesławski
Ewa Żochowska
Joanna Żochowska