Nagroda Eibischa

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów o Nagrodę Eibischa.

Celem konkursu Fundacji jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice),  prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), Prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala (ASP Warszawa), dr. hab. Zdzisław Wiatr oraz Katarzyna Napiórkowska  jako Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch.

W dotychczasowych edycjach nagrodzeni zostali m.in. Jakub Ciężki, Kamil Lisek, Krzysztof Rzeźniczek, Ewa Prończuk-Kuziak, Dariusz Milczarek, Bartosz Czarnecki, Marta Kawiorska, Anna Róża Kołecka, Joanna Woyda, Paweł Baśnik, Aleksandra Prusinowska, Lena Achtelik.

Grand Prix: Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych). 

Wyróżnienia Honorowe: Dodatkowo przyznawanych jest sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

NAGRODA EIBISCHA 2023