Fundacja im. Franciszki Eibisch

Fundacja im. Franciszki Eibisch  została powołana z woli profesora Eugeniusza Eibischa i nosi imię jego żony, Franciszki.

Fundacja od 2004 roku organizuje konkurs malarski dla młodych artystów o Nagrodę Eibischa (Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch).  

Celem konkursu Fundacji jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.