Eugeniusz Eibisch

 

Mnie interesuje tylko malarstwo.
Eugeniusz Eibisch

 

Eugeniusz Eibisch (1896-1987) – wybitny artysta malarz, współtwórca nurtu koloryzmu w Polsce. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od 1922 roku przebywał w Paryżu, gdzie tworzył w kręgu Ecole de Paris. Przyjaźnił się m.in. z Chaimem Soutinem, noblistą Rogerem Martinem du Gardem, którego zainspirował do stworzenia literackiej postaci Serge`a w powieści „Rodzina Thibault”. Wystawiał w galeriach prezentujących Amedeo Modiglianiego, współpracował ze słynnym marszandem Zborowskim oraz z Galerią Bernheim. Od 1945 był rektorem ASP w Krakowie. W latach 1949-69 prowadził katedrę malarstwa w ASP w Warszawie. Otrzymał liczne nagrody, m.in. Nagrodę Guggenheima.

Nagroda Eibischa

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów o Nagrodę Eibischa.

Celem konkursu Fundacji jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice),  prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), Prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala (ASP Warszawa), dr. hab. Zdzisław Wiatr oraz Katarzyna Napiórkowska  jako Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch.

W dotychczasowych edycjach nagrodzeni zostali m.in. Jakub Ciężki, Kamil Lisek, Krzysztof Rzeźniczek, Ewa Prończuk-Kuziak, Dariusz Milczarek, Bartosz Czarnecki, Marta Kawiorska, Anna Róża Kołecka, Joanna Woyda, Paweł Baśnik, Aleksandra Prusinowska, Lena Achtelik.

Grand Prix: Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych). 

Wyróżnienia Honorowe: Dodatkowo przyznawanych jest sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

NAGRODA EIBISCHA 2023

 

Prace Eugeniusza Eibischa

PRACE EUGENIUSZA EIBISCHA ZNAJDUJĄ SIE M.IN W ZBIORACH:

Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Narodowego w Gdańsku
Muzeum Narodowego w Kielach
Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowego w Toruniu
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Muzeum Częstochowskiego w Częstochowie
Muzeum Narodowym w Lublinie
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Muzeum Niepodległości w Warszawie

OSOBY POSIADAJĄCE OBRAZY EUGENIUSZA EIBISCHA:

Fundacja im. Franciszki Eibisch prowadzi starania w celu zgromadzenia dokumentacji wszyskich dzieł Eugeniusza Eibischa.

Ma to związek z planowanym w przyszłości publikacją monograficzengo albumu artysty.

Zapraszamy do kontaktu i informacji o posiadanych przez Państwa obrazów prof. Eugeniusza Eibischa.

Prosimy także o podanie w miare możliwości formatu i proweniencji obrazu/obrazów.

EKSPERTYZY AUTENTYCZNOŚCI:

Fundacja im. Franciszki Eibisch zaprasza do kontaktu osoby pragnące uzyskać POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI prac Eugeniusza Eibischa.

Fundacja im. Franciszki Eibisch  o s t r z e g a   przed pojawiającymi się na rynku polskim obrazami FAŁSZYWIE przypisywanymi Eugeniuszowi Eibischowi. Prace te charakteryzuje nieudolność warsztatowa, banalność kompozycji, brak umiejętności rozegrania relacji kolorystycznych na płótnie.  Prosimy o zgłaszanie budzących wątpliwości prac pojawiających się w obiegu.

fundacja@eibisch.pl

Kontakt

Prosimy o kontakt mailowy: 
fundacja@eibisch.pl