Nagroda Eibischa 2018- prace Jury

Do Konkursu o Nagrodę Eugeniusza Eibischa 2018 zgłoszono ponad 600 prac. Wymogi Regulaminu spełnia 590 prac.  Ze względu na rekoprdową liczbę zgłoszeń, lista FINALISTÓW Konkursu zostanie podana najpóżniej do 22 listopada 2018.    Zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Eibischa 2018. Zapraszamy do zgłoszania kandydatów do konkursu malarskiego o Nagrodę Eibischa przyznawaną przez Fundację im. Franciszki Eibisch. Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty. Każdego roku Fundacja przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej. W konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch uczestniczyć mogą absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia). Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub mogą zostać zgłoszeni przez Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa oraz Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców. Zgłoszonych może zostać do trzech prac danego artysty, o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 cm oraz nie większych niż 180 x 180 cm. W konkursie przyznawane jest Grand Prix (10.000 zł) oraz Wyróżnienia Honorowe. W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch). Zgłoszenia do konkursu można przesyłać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej Fundacji im. Franciszki Eibisch do dnia 15 listopada 2018 do godziny 24.00. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2018 w Warszawie. Regulamin konkursu: kliknij Zgłoszenia: kliknij 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *