Nagroda Eibischa 2021

NAGRODA EIBISCHA 2021

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix:

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Wyróżnienia Honorowe:

Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2021 w Warszawie.

Eugeniusz Eibisch (1896-1987)

Wybitny artysta malarz, współtwórca nurtu koloryzmu w Polsce.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od 1922 roku przebywał w Paryżu, gdzie tworzył w kręgu Ecole de Paris. Od 1945 był rektorem ASP w Krakowie. W latach 1949-69 prowadził katedrę malarstwa w ASP w Warszawie.

Otrzymał liczne nagrody, m.in. Nagrodę Guggenheima. Jego dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Narodowym w Krakowie.

Eugeniusz Eibisch ustanowił fundację imienia swojej żony, Franciszki. Celem Fundacji im. Franciszki Eibisch jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE 2021

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

NAJWAŻNIEJSZE  TERMINY:
Zgłoszenia: do  20 listopada 2021 do północy
(POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA dla FINALISTÓW – link aktywny od 20 listopada 2021)
Wybór Finalistów: do dnia 24 listopada 2021
Dostarczenie zakwalifikowanych do Finału prac do Biura Konkursu w Warszawie:  do dnia 1 grudnia 2021
Ogłoszenie wyników: 3 grudnia 2021 

 

 

 

 

ADRES DO KONTAKTU MAILOWEGO:
fundacja@eibisch.pl