Prace Eugeniusza Eibischa

PRACE EUGENIUSZA EIBISCHA ZNAJDUJĄ SIE M.IN W ZBIORACH:

Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Narodowego w Gdańsku
Muzeum Narodowego w Kielach
Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowego w Toruniu
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Muzeum Częstochowskiego w Częstochowie
Muzeum Narodowym w Lublinie
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Muzeum Niepodległości w Warszawie

OSOBY POSIADAJĄCE OBRAZY EUGENIUSZA EIBISCHA:

Fundacja im. Franciszki Eibisch prowadzi starania w celu zgromadzenia dokumentacji wszyskich dzieł Eugeniusza Eibischa.

Ma to związek z planowanym w przyszłości publikacją monograficzengo albumu artysty.

Zapraszamy do kontaktu i informacji o posiadanych przez Państwa obrazów prof. Eugeniusza Eibischa.

Prosimy także o podanie w miare możliwości formatu i proweniencji obrazu/obrazów.

EKSPERTYZY AUTENTYCZNOŚCI:

Fundacja im. Franciszki Eibisch zaprasza do kontaktu osoby pragnące uzyskać POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI prac Eugeniusza Eibischa.

Fundacja im. Franciszki Eibisch  o s t r z e g a   przed pojawiającymi się na rynku polskim obrazami FAŁSZYWIE przypisywanymi Eugeniuszowi Eibischowi. Prace te charakteryzuje nieudolność warsztatowa, banalność kompozycji, brak umiejętności rozegrania relacji kolorystycznych na płótnie.  Prosimy o zgłaszanie budzących wątpliwości prac pojawiających się w obiegu.

fundacja@eibisch.pl