Nagroda Eibischa 2018

NAGRODA EIBISCHA 2018

Do konkursu o Nagrodę Eibischa w 2018 roku zgłoszono ponad 600 prac.
Wymogi formalne spełnia 590 obrazów. Do Finału Konkursu dostało się 34 Artystów.

W dniu 3 grudnia 2018 w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu. 

WYRÓŻNIENIA HONOROWE: 

JULIA DEPTUŁA
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

MIŁOSZ FLIS
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

EDYTA HUL
Akademia Sztuk Pięknych w  Gdańsku 

ANTONINA JANUS-SZYBIST
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

ALEKSANDRA KOŁWZAN-GARCZYŃSKA
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

KRZYSZTOF MAJEWSKI
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

WALERIA MATELSKA
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

MARIA SZACHNOWSKA
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

IWONA TEODORCZUK-MOŻDŻYŃSKA
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

TOMASZ WIKTOR
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

Nagrody głównej nie przyznano. 

 

KONKURS

Konkurs malarski o Nagrodę Eibischa przyznawaną przez Fundację im. Franciszki Eibisch.

Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty.   Każdego roku Fundacja przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

 

 

FINALIŚCI 2018 

 • Daria Bidzińska, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Michał Cygan, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Julia Deptuła, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
 • Ewa Doroszenko, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • Piotr Desperak, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Bartłomiej Flis, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Miłosz Flis, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 
 • Łukasz Gil, Wydział Sztuki w Rzeszowie 
 • Daria Hancharova, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Edyta Hul, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
 • Dorota Jabłońska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
 • Antonina Janus-Szybist, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 • Dagmara Jemioła-Hryniewicka, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Aleksandra Kalisz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
 • Magdalena Kanawka, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 
 • Paulina Klimas, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Aleksandra Kołwzan-Garczyńska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
 • Klaudia Krzysztonek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Katarzyna Kukuła, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 • Krzysztof Majewski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Aneta Marszałek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Waleria Matelska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
 • Weronika Michalska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
 • Piotr Mlącki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Paweł Napierała, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Julia Pilecka, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Paweł Słota, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 • Sławomir Stolarski, Kolegium Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • Maria Szachnowska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
 • Anna Tajak, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Beata Tarnowska, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 
 • Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Tomasz Wiktor, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 
 • Paulina Zielska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

JURY

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).

JURY 2018

Do prac Jury w roku 2018 zostali zaproszeni:

prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

prof. dr hab. Adam Myjak
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Członek Zarządu Fundacji im. Franciszki Eibisch 

prof. dr hab. Jacek Rykała
Akademia Sztuk Pięnych w Katowicach 

prof. dr hab. Wojciech Zubala
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

W pracach Jury uczestniczy także Katarzyna Napiórkowska, Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch. 

W pracach Jury konkursu o Nagrodę Eibischa przyznawaną przez Fundacji im. Franciszki Eibisch w 2018 uczestniczyli: prof. dr hab. Jacek Rykała, prof. dr hab. Wojciech Zubala, dr hab. Zdzisław Wiatr oraz Katarzyna Napiórkowska – Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski o
Grand Prix Fundacji. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze,
absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci
polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi
rok studiów drugiego stopnia).

2. Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch wynosi 10 000,-
(dziesięć tysięcy) złotych. Nagroda zostanie przyznana osobie o wybitnych
uzdolnieniach, posiadającej dorobek twórczy w dziedzinie malarstwa. Sześciu
artystów malarzy nominowanych do Nagrody Fundacji im. Franciszki Eibisch
otrzyma Wyróżnienia Honorowe w formie dyplomów. Organizator zastrzega sobie
możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród
ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

3. Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi
być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż
180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna
stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

4. Zgłoszeń do konkursu dokonują Akademie Sztuk Pięknych,
Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców oraz kandydaci indywidualnie.

W przypadku każdego z kandydatów zgłosić można do 3 prac. Zgłoszenia
przesyłane są w formie elektronicznej przez formularz na stronie
www.eibisch.pl.

Zawierają:

a. Dane zgłaszanego kandydata

b. Po dwie fotografie zgłaszanych obrazów (parametr zdjęcia : 300
DPI, minimalny bok 6 cm, maksymalna wielkość do 2 MB. Plik ze zdjęciem w
formacie JPEG, zatytułowane jest w następujący sposób: NazwiskoImię1.jpeg ,
NazwizkoImię2.jpeg)

c. Biografię (PDF)

d. Zeskanowane potwierdzenie zgłoszenia.

Materiały przesłane są do dnia 15 listopada 2018 do godziny 24.00 PRZEDŁUŻONE DO 19. listopada 2018 do godziny 24.00

Jury Konkursu powołane przez Organizatora dokona wyboru
Finalistów. Wyniki obrad Jury co do wyboru finalistów zostaną ogłoszone do dnia
19 listopada 2018.

W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ, LISTA FINALISTÓW ZOSTANIE PODANA DO 21 listopada 2018 

5. Prace zakwalifikowane do finału należy dostarczyć w oryginale
do dnia 26 listopada 2018

TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 27 LISTOPADA 

na adres Biura Konkursu:

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, ul. Świętokrzyska 32 ,
00-116 Warszawa (w godzinach 12-17 od poniedziałku do piątku).

Prace powinny w całości nie przekraczać wskazanego formatu (w
szczególności nie powinny być większe niż 180 x 180 cm) oraz powinny być zmontowane
i przygotowane do ekspozycji na ścianie lub na sztalugach (z zamontowanym
uchwytem- linką poprzeczną do ekspozycji na hakach). Prace, które nie spełniają
warunków określonych w Regulaminie, nie zostaną uwzględnione. Zgłaszający
zabezpieczą opakowanie do odbioru prac (np. dzięki możliwości wykorzystania
opakowania,  w którym zgłoszona praca
jest przysłana).

Jury wybiera siedmiu Twórców nominowanych do Nagrody, a spośród
nich Laureata Nagrody Eibischa. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału
nagród bądź rezygnacji z przyznania nagrody/nagród. Organizator  zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu;
informacja o unieważnieniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.eibisch.pl.

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Grand Prix Konkursu Fundacji
im. Franciszki Eibisch odbędzie się w Warszawie w dniu 3 grudnia 2018
(szczegółowe dane zostaną podane w zaproszeniu). Informacje o nominowanych i o
Laureacie Nagrody zostaną opublikowane na stronie internetowej poświęconej
Fundacji im. Franciszki Eibisch (www.eibisch.pl) oraz podane do wiadomości
mediów. Praca Artysty nagrodzonego Grand Prix przechodzi na własność Fundacji
im. Franciszki Eibisch. W przypadku przyznania nagrody ex-aequo, prace
nagrodzonych Artystów przechodzą na własność Fundacji im. Franciszki Eibisch po
uzgodnieniu z nagrodzonymi ex-aequo Artystami.

7. Po zakończeniu prace zostają odebrane przez zgłaszających,
autorów lub ich pełnomocników z Biura Konkursu – Galerii Sztuki Katarzyny
Napiórkowskiej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 32, tel. (22) 652 19 39 ,
w umówionym indywidualnie do 28 grudnia 2018 od poniedziałku do piątku w
godzinach 12-17. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenie lub zniszczenie prac w czasie transportu.  Prace, które nie zostaną odebrane we wskazanym
czasie zasilą zbiory Fundacji im. Franciszki Eibisch.

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu. Wartość każdego zgłoszonego obrazu do ubezpieczenia wynosi 1000 zł (
jeden tysiąc złotych). Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na
nieodpłatne reprodukowanie pracy w celach promocyjnych związanych z Konkursem.

9. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.

Regulamin został opracowany przez Zarząd Fundacji na podstawie
statutu Fundacji im. Franciszki Eibisch. Odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się na stronie www.eibisch.pl (FAQ). Dodatkowe pytania
dotyczące konkursu prosimy kierować do biura Fundacji im. Franciszki Eibisch: fundacja@eibisch.pl

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Franciszki Eibisch.

ZGŁOSZENIA