Nagroda Eibischa 2018

NAGRODA EIBISCHA 2018

Konkurs malarski o Nagrodę Eibischa przyznawaną przez Fundację im. Franciszki Eibisch.

Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty.   Każdego roku Fundacja przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

W konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch uczestniczyć mogą absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub mogą zostać zgłoszeni przez Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa oraz Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców.

Zgłoszonych może zostać do trzech prac danego artysty, o wymiarze nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm.

W konkursie przyznawane jest Grand Prix  (10.000 zł) oraz Wyróżnienia Honorowe.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej Fundacji im. Franciszki Eibisch  do dnia 15 listopada 2018 do godziny 24.00.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2018 w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU

1. Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski o
Grand Prix Fundacji. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze,
absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci
polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi
rok studiów drugiego stopnia).

2. Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch wynosi 10 000,-
(dziesięć tysięcy) złotych. Nagroda zostanie przyznana osobie o wybitnych
uzdolnieniach, posiadającej dorobek twórczy w dziedzinie malarstwa. Sześciu
artystów malarzy nominowanych do Nagrody Fundacji im. Franciszki Eibisch
otrzyma Wyróżnienia Honorowe w formie dyplomów. Organizator zastrzega sobie
możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród
ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.

3. Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi
być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż
180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna
stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

4. Zgłoszeń do konkursu dokonują Akademie Sztuk Pięknych,
Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców oraz kandydaci indywidualnie.

W przypadku każdego z kandydatów zgłosić można do 3 prac. Zgłoszenia
przesyłane są w formie elektronicznej przez formularz na stronie
www.eibisch.pl.

Zawierają:

a. Dane zgłaszanego kandydata

b. Po dwie fotografie zgłaszanych obrazów (parametr zdjęcia : 300
DPI, minimalny bok 6 cm, maksymalna wielkość do 2 MB. Plik ze zdjęciem w
formacie JPEG, zatytułowane jest w następujący sposób: NazwiskoImię1.jpeg ,
NazwizkoImię2.jpeg)

c. Biografię (PDF)

d. Zeskanowane potwierdzenie zgłoszenia.

Materiały przesłane są do dnia 15 listopada 2018 do godziny 24.00 PRZEDŁUŻONE DO 19. listopada 2018 do godziny 24.00

Jury Konkursu powołane przez Organizatora dokona wyboru
Finalistów. Wyniki obrad Jury co do wyboru finalistów zostaną ogłoszone do dnia
19 listopada 2018.

W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ, LISTA FINALISTÓW ZOSTANIE PODANA DO 21 listopada 2018 

5. Prace zakwalifikowane do finału należy dostarczyć w oryginale
do dnia 26 listopada 2018

TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 27 LISTOPADA 

na adres Biura Konkursu:

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, ul. Świętokrzyska 32 ,
00-116 Warszawa (w godzinach 12-17 od poniedziałku do piątku).

Prace powinny w całości nie przekraczać wskazanego formatu (w
szczególności nie powinny być większe niż 180 x 180 cm) oraz powinny być zmontowane
i przygotowane do ekspozycji na ścianie lub na sztalugach (z zamontowanym
uchwytem- linką poprzeczną do ekspozycji na hakach). Prace, które nie spełniają
warunków określonych w Regulaminie, nie zostaną uwzględnione. Zgłaszający
zabezpieczą opakowanie do odbioru prac (np. dzięki możliwości wykorzystania
opakowania,  w którym zgłoszona praca
jest przysłana).

Jury wybiera siedmiu Twórców nominowanych do Nagrody, a spośród
nich Laureata Nagrody Eibischa. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału
nagród bądź rezygnacji z przyznania nagrody/nagród. Organizator  zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu;
informacja o unieważnieniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.eibisch.pl.

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Grand Prix Konkursu Fundacji
im. Franciszki Eibisch odbędzie się w Warszawie w dniu 3 grudnia 2018
(szczegółowe dane zostaną podane w zaproszeniu). Informacje o nominowanych i o
Laureacie Nagrody zostaną opublikowane na stronie internetowej poświęconej
Fundacji im. Franciszki Eibisch (www.eibisch.pl) oraz podane do wiadomości
mediów. Praca Artysty nagrodzonego Grand Prix przechodzi na własność Fundacji
im. Franciszki Eibisch. W przypadku przyznania nagrody ex-aequo, prace
nagrodzonych Artystów przechodzą na własność Fundacji im. Franciszki Eibisch po
uzgodnieniu z nagrodzonymi ex-aequo Artystami.

7. Po zakończeniu prace zostają odebrane przez zgłaszających,
autorów lub ich pełnomocników z Biura Konkursu – Galerii Sztuki Katarzyny
Napiórkowskiej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 32, tel. (22) 652 19 39 ,
w umówionym indywidualnie do 28 grudnia 2018 od poniedziałku do piątku w
godzinach 12-17. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenie lub zniszczenie prac w czasie transportu.  Prace, które nie zostaną odebrane we wskazanym
czasie zasilą zbiory Fundacji im. Franciszki Eibisch.

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu. Wartość każdego zgłoszonego obrazu do ubezpieczenia wynosi 1000 zł (
jeden tysiąc złotych). Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na
nieodpłatne reprodukowanie pracy w celach promocyjnych związanych z Konkursem.

9. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.

Regulamin został opracowany przez Zarząd Fundacji na podstawie
statutu Fundacji im. Franciszki Eibisch. Odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się na stronie www.eibisch.pl (FAQ). Dodatkowe pytania
dotyczące konkursu prosimy kierować do biura Fundacji im. Franciszki Eibisch: fundacja@eibisch.pl

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Franciszki Eibisch.

ZGŁOSZENIA