Nagroda Eibischa

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest – zgodnie z wolą Założyciela Fundacji, Profesora Eugeniusza Eibischa – promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. Prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), Prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), Profesor Jacek Rykała (ASP Katowice), Prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), Prof. Adam Styka (UMCS Lublin), Prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), Prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).

Grand Prix: Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych). 

Wyróżnienia Honorowe: Dodatkowo przyznawanych jest sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.