Eugeniusz Eibisch

  Mnie interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz Eibisch (1896-1987) – wybitny artysta malarz, współtwórca nurtu koloryzmu w Polsce. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od 1922 roku przebywał w Paryżu, gdzie tworzył w kręgu Ecole de Paris. Przyjaźnił się m.in. z Chaimem Soutinem, noblistą Rogerem Martinem du Gardem, którego zainspirował do stworzenia literackiej postaci Serge`a w powieści „Rodzina Thibault”. Wystawiał w galeriach prezentujących Amedeo Modiglianiego, współpracował ze słynnym marszandem Zborowskim oraz z Galerią Bernheim. Od 1945 był rektorem ASP w Krakowie. W latach 1949-69 prowadził katedrę malarstwa w ASP w Warszawie. Otrzymał liczne nagrody, m.in. Nagrodę Guggenheima.

Nagroda Eibischa

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest – zgodnie z wolą Założyciela Fundacji, Profesora Eugeniusza Eibischa – promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. Prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), Prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), Profesor Jacek Rykała (ASP Katowice), Prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), Prof. Adam Styka (UMCS Lublin), Prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), Prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).

Grand Prix: Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych). 

Wyróżnienia Honorowe: Dodatkowo przyznawanych jest sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Prace Eugeniusza Eibischa

PRACE EUGENIUSZA EIBISCHA ZNAJDUJĄ SIE M.IN W ZBIORACH:

Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Narodowego w Gdańsku

Muzeum Narodowego w Kielach

Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowego w Toruniu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Muzeum Częstochowskiego w Częstochowie

Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Muzeum Sztuki w Łodzi 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Niepodległości w Warszawie

OSOBY POSIADAJĄCE OBRAZY EUGENIUSZA EIBISCHA:

Fundacja im. Franciszki Eibisch prowadzi starania w celu zgromadzenia dokumentacji wszyskich dzieł Eugeniusza Eibischa.

Ma to związek z planowanym w przyszłości publikacją monograficzengo albumu artysty.

Zapraszamy do kontaktu i informacji o posiadanych przez Państwa obrazów prof. Eugeniusza Eibischa.

Prosimy także o podanie w miare możliwości formatu i proweniencji obrazu/obrazów.

EKSPERTYZY AUTENTYCZNOŚCI:

Fundacja im. Franciszki Eibisch zaprasza do kontaktu osoby pragnące uzyskać POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI prac Eugeniusza Eibischa.

OSTRZEŻENIE:

Fundacja im. Franciszki Eibisch  o s t r z e g a   przed pojawiającymi się na rynku polskim obrazami FAŁSZYWIE przypisywanymi Eugeniuszowi Eibischowi. Prace te charakteryzuje nieudolność warsztatowa, banalność kompozycji, brak umiejętności rozegrania relacji kolorystycznych na płótnie.  Prosimy o zgłaszanie budzących wątpliwości prac pojawiających się w obiegu.

fundacja@eibisch.pl

Kontakt

Prosimy o kontakt mailowy: 

fundacja@eibisch.pl