Fundacja im. Franciszki Eibisch

FUNDACJA IM. FRANCISZKI EIBISCH

Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana przez profesora Eugeniusza Eibischa (1896-1987), wybitnego malarza kolorystę, laureata Nagrody Guggenheima.

Jej celem jest promocja młodych artystów malarzy.

GRAND PRIX 2017 DLA MŁODYCH ARTYSTÓW MALARZY
Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.
 
W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. Prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), Prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UPKraków), Profesor Jacek Rykała (ASP Katowice), Prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), Prof. Adam Styka (UMCS Lublin), Prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), Prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch.
 
Grand Prix:
 
Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).
 
Wyróżnienia Honorowe:
 
Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

GRAND PRIX 2017

Eibisch-Picassomin (1)

Z fotograficznego archiwum: prof. Eugeniusz Eibisch i Pablo Picasso. Eugeniusz Eibisch spędził w Paryżu 17 lat. Poznał wówczas znaczących artystów i intelektualistów.
Dzięki paryskim kontaktom udało mu się zaprosić Pabla Picasso do udziału w Kongresie Pokoju we Wrocławiu w 1948 roku.