Nagroda Eibischa 2019

KONKURS MALARSKI O NAGRODĘ EIBISCHA 2019

Fundacja im. Franciszki Eibisch zaprasza do zgłaszania kandydatów do Konkursu malarskiego o Nagrodę Eibischa 2019. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem konkursu.  

REGULAMIN KONKURSU

NAJWAŻNIEJSZE  TERMINY:

Zgłoszenia: do  13 listopada 2019 do godziny 24.00
Wybór Finalistów: do dnia 21 listopada 2019.
Dostarczenie zakwalifikowanych do Finału prac do Biura Konkursu w Warszawie:  do dnia 28 listopada 2019
Ogłoszenie wyników: 3 grudnia 2019 o godzinie 12.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE 2019 – PDF

ZGŁOSZENIE INSTYTUCJONALNE 2019-PDF

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

  1. Dane kandydata 
  2. Dane zgłaszanej pracy lub prac
  3. Biografia (PDF)
  4. Fotografie zgłaszanych prac- po dwie- kadrowana i w przestrzeni
    (JPG lub JPEG)
  5. Skan podpisanej karty zgłoszeniowej (PDF) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: ETAP ZAKOŃCZONY 13 listopada 2019 

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE

ZGŁOSZENIE INSTYTUCJONALNE

 

ADRES DO KONTAKTU MAILOWEGO:

fundacja@eibisch.pl