Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Franciszki Eibisch ostrzega, że na rynku sztuki pojawiają się prace przypisywane Eugeniuszowi Eibischowi, w przypadku których NIE MOŻEMY POTWIERDZIĆ AUTENTYCZNOŚCI.

Prace te charakteryzuje niski poziom artystyczny, uboga paleta barwna, odmienna technika malarska, odmienna struktura malarskich warstw.

Eugeniusz Eibisch nie miał w swoim życiu okresów, które określić można jako zdecydowanie „słabsze”, co miałoby uzasadniać rudymentarność rzekomo późnych prac Artysty.

Do ostatnich lat tworzył prace cechujące się znakomitym warsztatem, świetnym rozumieniem spraw koloru i malarskiej formy. W jego twórczości można wyodrębnić okresy podlegania pewnym wpływom (np. we wczesnych pracach był to formizm), jednak po ukształtowaniu się dojrzałej postawy twórczej, dzieła artysty cechowało konsekwentne podejście do najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystywaną paletą barwną.

W przypadku watpliwości i pytań, zapraszamy do konktaktu.

Wrzesień 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *