Prace Eugeniusza Eibischa

PRACE EUGENIUSZA EIBISCHA ZNAJDUJĄ SIĘ M.IN W ZBIORACH:

Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Narodowego w Gdańsku
Muzeum Narodowego w Kielach
Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowego w Toruniu
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Muzeum Częstochowskiego w Częstochowie
Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

OSOBY POSIADAJĄCE OBRAZY EUGENIUSZA EIBISCHA:

Fundacja im. Franciszki Eibisch prowadzi starania w celu zgromadzenia dokumentacji wszystkich dzieł Eugeniusza Eibischa.

Ma to związek z planowanym w przyszłości publikacją monograficznego albumu artysty.

Zapraszamy do kontaktu i informacji o posiadanych przez Państwa obrazów prof. Eugeniusza Eibischa.

Prosimy także o podanie w miarę możliwości formatu i proweniencji obrazu/obrazów.

EKSPERTYZY AUTENTYCZNOŚCI:

Fundacja im. Franciszki Eibisch zaprasza do kontaktu osoby pragnące uzyskać POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI prac Eugeniusza Eibischa.